przeciwwskazania

Terapia w komorze hiperbarycznej ma znaczący wpływ na organizm. W związku z czym istnieją schorzenia i przesłanki, które w sposób bezwzględny wykluczają możliwość korzystania z komory hiperbarycznej. Do bezwzględnych przeciwwskazań w zastosowaniu HBOT należy:

• odma samoistna (przebyta kiedykolwiek);
• rozedma z retencją CO 2;
• wrodzona sferocytoza;
• padaczka (epilepsja);
• wszelkie zabiegi chirurgiczne – jeśli zostały wykonane w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia wizyty w okolicy klatki piersiowej;
• gorączka powyżej 38 stopni w dniu wizyty;
• wszczepiony aparat słuchowy;
• rozrusznik serca;

• ostre stany zapalne uszu (w dniu wizyty);
• zapalenie nerwu wzrokowego (w dniu wizyty);
• zaćma (w dniu wizyty);
• stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
• ciąża (niezależnie od stadium).
• Aktualnie przyjmowanie leków: (Bleomycyny, Cisplatyny, Doksorubicyny, Sulfamylonu, Disulfiramu, Mafenide Acetale.

Czynniki względne jakie pacjent powinien skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym:

• klaustrofobia;
• przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP);
• astma;
• rozedma płuc;
• dysfunkcja trąbki Eustachiusza;
• aparat słuchowy z możliwością ściągnięcia (aparat należy bezwzględnie zdjąć przed rozpoczęciem seansu).